Notă privind confidențialitatea și modulele cookies

Versiune 3.1

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

La Franklin Templeton suntem preocupați de confidențialitate si apreciem increderea dumneavoastră în noi în momentul în care ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, vrem să vă prezentăm modul în care administram datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție dumneavoastră sau o terță parte. Scopul acestei Note este de a vă explica – în calitate de Subiect al Datelor - ce tip de informații cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră, de ce si cum le procesăm în calitate de controlor al datelor. Regimul datelor cu caracter personal s-a schimbat incepând cu 25 mai 2018, odată cu implementarea GDPR (Regulamentului Uniunii Europene cu privire la protectia generală a datelor). Prezenta Nota stabilește drepturile dumneavoastră cu privire la acest regulament.

Din când în când, putem actualiza această notificare și orice nouă versiune va fi postată pe website-ul nostru. Vă recomandăm să o revizuiți periodic, pentru a vă asigura că sunteți întotdeauna constient de politicile noastre de confidentialitate. Angajamentele noastre privind confidențialitatea față de dumneavoastra:

  • Vom păstra datele dumneavoastră în siguranță și confidențiale
  • Vă asiguram că vă puteți exercita drepturile
  • Vom pregati angajații noștri să gestioneze corect informațiile dumneavoastră cu caracter personal

Afişează tot | Restrânge tot

 • Această notificare descrie practicile noastre atunci când folosim:

  1. Informațiile cu caracter personal ale persoanelor fizice domiciliate în Spațiul Economic European (SEE) sau ale persoanelor din afara SEE cărora societățile din grupul nostru le oferă serviciile noastre, incluzând, dar fără a se limita la persoanele care au investit în Fondurile Franklin Templeton relevante (ambele categorii sunt enumerate în Anexa 1 a prezentei comunicări) sau sunt deținători de cont;
  2. Informațiile personale ale directorilor noștri externi fie stabiliți în SEE, fie numiți în cadrul Fondurilor comercializate de Franklin Templeton în SEE;
  3. Informațiile personale ale clienților, furnizorilor și companiilor care fac trimitere clienților către companiile din grupul nostru din SEE; și
  4. Informațiile personale ale persoanelor cu sediul în SEE (1) care pot vizita website-urile noastre care sunt destinate accesului din cadrul SEE ("Website-ul nostru"), așa cum este indicat în meniul țării noastre sau pe pagina web sau (2) pot vizita site-urile noastre de social media.
 • Legislatia privind protecția datelor spune că ne este permis să folosim informațiile personale (inclusiv schimbul de informații cu terțe părți) în cazul în care avem un motiv intemeiat pentru a face acest lucru.

  În consecință, trebuie să avem unul sau mai multe dintre următoarele motive:

  • Pentru a îndeplini un contract pe care îl avem cu dumneavoastră;
  • Când decurge dintr-o obligatie legală;
  • Când este în interesul nostru legitim*;
  • Când vă dați acordul.

  (*) Interesul nostru legitim este atunci când avem un motiv comercial pentru a folosi informațiile. Cu toate acestea, trebuie să existe o abordare justă a ceea ce este bine și cel mai potrivit pentru dumneavoastră (mai multe detalii sunt disponibile la cerere).

  În general, putem colecta următoarele tipuri de informații personale pe care ni le furnizați sau le primim de la părți terțe:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, sexul, vârsta / data nașterii, locul nașterii, datele de contact, inclusiv adresa (privată și profesională), numărul de telefon (privat și profesional), e-mail (privat si profesional);
  • Profesia, funcția și poziția;
  • Semnătură;
  • Naționalitatea sau statutul civil;
  • Fotografia;
  • Iinformații privind pașaportul sau alt număr național de identificare;
  • Identificarea fiscală, cum ar fi Numărul național de asigurare;
  • Contul bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificare al contului, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • Informații despre tranzacțiile titularilor de cont sau ale investitorilor;
  • Istoricul contului cu noi;
  • Detalii financiare cum ar fi comisioanele plătite și detaliile contului bancar;
  • Licența financiară, numărul intermediarului și numele distribuitorului;
  • Statutul de "Persoană expusă politic", condamnări penale și potențiala sursă de avere referitoare la o investiție;
  • Numărul și numele intermediarului;
  • Comunicări, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice și scrisori.

  În funcție de profilul dumneavoastra de Subiect al Datelor, motivele pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale pot fi diferite. Informații suplimentare pentru fiecare profil de Subiect al Datelor pot fi găsite în secțiunea 8.

  De asemenea, colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul Website-ului nostru și al paginilor web ale Franklin Templeton pe site-uri de socializare, cum ar fi Twitter și LinkedIn, și puteți consulta secțiunea 9 pentru mai multe informații.

 • Persoanele fizice au următoarele drepturi, în anumite circumstanțe, în ceea ce privește informațiile personale ale acestora:

  • Dreptul de a accesa informațiile personale
  • Dreptul de a rectifica informațiile personale
  • Dreptul de a restricționa utilizarea informațiilor personale
  • Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale
  • Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor cu caracter personal
  • Dreptul la portabilitatea datelor (în anumite circumstanțe specifice)
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

  Dacă, în calitate de persoană fizică, doriți să exercitați aceste drepturi, puteți să descărcați un Formular de solicitare a drepturilor individuale, disponibil la adresa www.franklintempletonglobal.com/formular-de-cerere-drepturi-individuale.pdf sau să ne contactați prin adresa menționată în Anexa 1 din prezenta Nota.

  Un rezumat al fiecărui drept și modul în care puteți lua măsuri pentru a-l exercita este prezentat mai jos.

  În cazul în care primim o solicitare de a exercita unul dintre aceste drepturi, vom furniza informații despre acțiunea pe care o luăm fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest lucru poate fi prelungit cu încă două luni în anumite circumstanțe, de exemplu în cazul în care cererile sunt complexe sau numeroase.

  Informațiile vor fi furnizate gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv. În aceste condiții, este posibil să percepem o taxă rezonabilă sau să refuzăm să acționăm în baza cererii. Vă vom informa cu privire la eventualele costuri înainte de a solutiona o astfel de cerere.

  Putem solicita informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a da curs unei analize. In cazul in care apreciem ca aceste informatii sunt insuficiente, ne rezervam dreptul de a respinge cererea dumneavoastra.

  În cazul în care nu raspundem la o cerere, vă vom informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea cererii, furnizând motivele pentru care nu am luat măsurile solicitate.

  Dreptul de a accesa informațiile personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne confirma următoarele:

  • Dacă procesăm sau nu informații personale despre ele
  • Anumite informații specifice despre procesare

  Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul de a accesa informațiile personale și de a primi o copie.

  Dreptul de a restrictiona procesarea informațiilor personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării informațiilor personale atunci când se aplică una dintre următoarele:

  • O persoană fizică contestă exactitatea informațiilor personale. Restricția se va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica exactitatea informațiilor personale;
  • Prelucrarea este ilegală, dar o persoană nu dorește ca datele personale să fie șterse ci solicită, în schimb, restricționarea acestora;
  • Nu mai solicităm informațiile personale în scopul prelucrării, dar procesarea este încă solicitată de o persoană în legătură cu o reclamație legală;
  • O persoană și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării. Restricția se va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica dacă avem motive legitime convingătoare să continuăm procesarea.

  Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor cu caracter personal

  În cazul în care informațiile personale sunt folosite in scopul comunicărilor de marketing adresate unei persoane, aceasta are dreptul de a se opune acestui lucru, în orice moment.

  O persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării informațiilor sale personale atunci când temeiul legal al procesării este în interesul nostru legitim. Va trebui să oprim procesarea până când vom putea verifica dacă avem motive temeinice legitime de prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile individului sau, alternativ, va trebui să continuăm procesarea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  Dreptul de a rectifica informațiile personale

  Daca o persoană consideră că informatiile personale pe care le detinem despre el sunt inexacte, aceasta poate solicita ca acestea sa fie corectate. De asemenea poate solicita ca informațiile incomplete să fie actualizate punându-ne la dispoziție o confirmare scrisă a acestora.

  Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale ("dreptul de a fi uitat")

  O persoană poate solicita, de asemenea, ștergerea informațiilor personale în anumite circumstanțe, inclusiv următoarele (aceasta nu este o listă exhaustivă):

  • Informațiile personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • Prelucrarea s-a bazat pe un consimțământ care a fost retras și nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Persoana fizică și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării și nu există motive întemeiate pentru a continua prelucrarea.

  Există, de asemenea, anumite excepții în cazul în care putem refuza o cerere de ștergere, de exemplu, în cazul în care informațiile personale sunt stocate in vederea respectării unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

  Dacă o persoană solicită ștergerea informațiilor personale, este posibil sa fie eliminate înregistrări pe care le deținem în beneficiul lor, cum ar fi prezența lor pe o listă de suprimare și vor trebui să ne contacteze pentru a ne furniza informații personale dacă doresc să păstrăm acest lucru in viitor.

  Dreptul la portabilitatea datelor

  În cazul în care se bazează pe temeiul juridic al consimțământului sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care o persoană este parte, iar informațiile personale sunt prelucrate prin mijloace automate (de exemplu, electronic), o persoană are dreptul să primească toate informațiile personale pe care ni le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în format editabil și să le transmită direct unui alt controlor, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  Autoritatea de supraveghere

  O persoană are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru din Uniunea Europeană în care își are reședința, unde lucrează sau în care a avut loc o presupusă încălcare a legilor privind Protecția Datelor.

 • Dacă sunteți titulari de cont și/sau investitori, contacte comerciale, abonat sau potentiali clienti care fac obiectul prezentei notificări, vă vom ține la curent cu detalii privind produsele și serviciile noastre prin e-mail, utilizând informațiile pe care le-ați furnizat. Atunci când acest lucru este impus de reglementări și / sau de lege, vom cere consimțământul dumneavoastra adecvat pentru utilizarea datelor dvs. de contact, inclusiv a adresei dvs. de e-mail. În orice caz, vă puteți modifica preferințele în ceea ce privește comunicările de marketing contactandu-ne.

  În plus, ne vom asigura că orice terță parte care ne asistă în activitatea de marketing pentru produsele și serviciile noastre sau cu care avem acorduri de marketing, are obligații contractuale de a proteja confidențialitatea informațiilor dvs. personale și de a le folosi numai pentru a furniza serviciile pe care le-am instruit să le îndeplinească.

 • Pot apărea situații în care compania relevantă a grupului Franklin Templeton, care este controlorul de date, în conformitate cu Anexa 1 din prezenta Notă, va fi controlor comun cu o altă companie din cadrul grupului Franklin Templeton. Atunci când cealaltă companie din cadrul grupului Franklin Templeton are sediul în afara SEE, atunci controlorul de date responsabil cu răspunsul la cererile dvs. de exercitare a drepturilor va fi compania relevantă prezentată înAnexa 1 a prezentei Note. În toate cazurile, orice reclamații și solicitări de exercitare a drepturilor dvs. trebuie adresate Responsabilului cu protecția datelor (a se vedea Anexa 1 din prezenta Notă), care va aranja ca controlorul comun responsabil să se ocupe de plângere sau de cerere.

  De asemenea, putem transfera și menține informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note pe servere sau baze de date în afara Spațiului Economic European (SEE).

  Țările cărora le transferăm date în afara SEE includ: Australia, Bahamas, Bermuda, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Canada, Chile, China, Columbia, Insulele Cayman, Hong Kong, India, Japonia, Republica Coreea, Malaezia, Mauritius, Mexic, Singapore, Africa de Sud, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii și Uruguay.

  Este posibil ca unele dintre aceste țări să nu aibă legi cu un nivel echivalent de protecție a datelor ca cele din locația dvs. Dacă trebuie să transferăm date cu caracter personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt protejate și după ce părăsesc SEE, în special vom folosi clauzele modelului UE privind protecția datelor aprobate de Comisia Europeană și permise în conformitate cu articolul 46 din GDPR. Dacă doriți să obțineți detaliile acestor garanții, puteți să le solicitați de la Responsabilul cu protecția datelor.

  Pe lângă schimbul de informații cu alte companii din grup și cu terțe părți, putem divulga sau transfera informațiile dvs. personale unui cumpărător sau cesionar, potențial sau actual, în cazul în care o companie Franklin Templeton sau activele sale sunt fuzionate sau vândute, sau se doreste o vanzare sau un transfer.

 • Vom păstra informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate datele, în funcție de baza legală pe care au fost obținute aceste date și/sau dacă obligații juridice/ reglementări aditionale ne imputernicesc să retinem informațiile personale. În termeni generali, aceasta va însemna că informațiile personale vor fi păstrate pe durata relației noastre și:

  • perioada impusă de legile și reglementările privind impozitele, compania și serviciile financiare; și
  • atâta timp cât este necesar ca persoanele să poată aduce o acțiune împotriva noastră și pentru ca noi să ne putem apăra împotriva oricărei reclamații legale. Aceasta va fi, în general, durata relației plus durata oricăror perioade legale de prescripție aplicabile în conformitate cu legislația aplicabilă.

  Aceasta poate diferi de la jurisdicție la jurisdicție, totuși, în majoritatea cazurilor, aceasta va fi în timpul relației noastre și apoi timp de 10 ani de la încheierea raportului juridic.

  Păstrăm informațiile dumneavoastra personale dacă ați investit în fonduri cu sediul în Marea Britanie timp de 6 ani de la încheierea raportului juridic. Păstrăm informațiile dumneavoastra personale dacă ați investit în fonduri cu sediul în Republica Irlanda timp de 7 ani de la încheierea raportului juridic.

  În anumite circumstanțe, este posibil ca datele să trebuiască să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu, în cazul în care avem o corespondență în derulare, sau dacă există o revendicare sau o anchetă in curs.

  Istoricul accesărilor pe pagina de internet este păstrat timp de 60 de zile pentru a sprijini investigația și raportarea oricărei încercări de încălcare a securității pe Website-urile noastre.

 • Am implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile menite să asigure securitatea informațiilor personale in cazul pierderii accidentale și a accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate. Angajații noștri sunt obligați să respecte proceduri specifice cu privire la menținerea confidențialității informațiilor personale ale investitorilor noștri. În plus, menținem garanții fizice, electronice și procedurale pentru a proteja informațiile personale pe care le procesăm. Aceasta include efectuarea de evaluări permanente ale sistemelor noastre care conțin informații despre investitori și efectuarea de modificări atunci când este cazul.

  Cu toate acestea, în ceea ce privește informațiile transmise prin Internet, Internetul este un sistem deschis, de aceea nu putem garanta si nu garantăm securitatea oricăror informații pe care o persoană le transmite pe sau prin intermediul Website-urilor noastre sau pe care le menținem altfel, deși Website-urile noastre utilizează protocolul securizat de transfer al fișierelor, acolo unde este cazul.

 • Titularul de cont și informațiile personale ale investitorilor

  Informații personale pe care le colectăm despre titularii de cont și investitorii în fondurile Franklin Templeton.

  Titularii de cont și investitorii includ deținătorii de unitati de fonduri și acționarii Fondurilor pe care le conducem, le administrăm și cărora le furnizăm servicii de transfer, înregistrare, alte servicii, sau pe care le distribuim.

  Colectăm anumite informații personale pe diverse conturi, dar nu se limitează la următorii deținători și investitori din Fondurile noastre, direct de la deținătorii de cont și de la investitori, prin intermediul consilierului profesional precizat de acestia, al intermediarului, al băncii sau al altei firme sau, în cazul formularului Informații de cunoaștere a clientului, de pe listele de la terțe părți privind Persoanele expuse politic, sancțiuni sau alte aspecte legate de conformitatea noastră cu reglementările sau analizele de risc.

  Putem colecta informațiile prin intermediul formularelor de cerere sau alte formulare, indiferent dacă primim formularele în scris sau în format electronic.

  Aceste informații personale includ, dar nu se limitează la următoarele:

  • datele de identificare și datele pe care le folosim pentru a comunica cu deținătorii de cont și investitorii, cum ar fi numele, functia, adresa curentă și cea anterioară (privată și profesională), numărul de telefon (privat și profesional), adresa de e-mail, vârsta/data nașterii, naționalitatea, sexul, starea civilă și o fotografie;
  • numerele de identificare pe care le primim de la titularii de cont și de la investitori sau de la terți, cum ar fi codul de identificare fiscală, pașaportul, numărul național de identificare sau orice alt număr de identificare;
  • contul bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificare al contului, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • informații despre tranzacțiile titularilor de cont sau ale investitorilor (solicitate prin Website-ul nostru sau altfel) și istoricul contului cu noi sau cu alte companii care fac parte din Franklin Templeton, inclusiv selectia de investiții, soldurile conturilor, detinerile de actiuni sau de unități, comisioanele de răscumpărare și instrucțiunile de tranzacționare;
  • comunicările sau întrebările deținătorilor de cont și ale investitorilor cu privire la investițiile acestora;
  • înregistrările apelurilor telefonice;
  • informațiile pe care le colectăm in procesul de Cunoaștere a clientilor. Acestea pot include informații pe care le vom procesa pentru a determina statutul titularului de cont sau al investitorului ca Persoană expusă politic, dacă avem consimțământul acestora sau suntem autorizați în alt mod să folosim aceste informații conform legii aplicabile. Aceasta poate include, de asemenea, informații despre condamnările penale dacă suntem autorizați să folosim aceste informații conform legii aplicabile. În anumite circumstanțe, vom solicita, de asemenea, informații cu privire la sursa averii legate de o investiție cu noi;
  • în cazul în care asigurăm accesul on-line la cont (la cererea titularului de cont sau a investitorului sau a consilierului financiar al acestuia), datele de autentificare și alte date similare, precum și informații privind utilizarea acestui tip de acces; și
  • alte informații generale pe care le putem obține despre titularii de cont și despre investitori, cum ar fi informații demografice.

  Cum folosim informațiile personale ale titularilor de cont și ale investitorilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre deținătorii de cont și investitori în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, verificarea tranzacțiilor în scopuri de prevenire a spălării banilor conform cerințelor Directivei 4 a Uniunii Europene pentru prevenirea spălării banilor, care a intrat în vigoare la 26 iunie 2017, contribuind la prevenirea fraudelor, finanțării terorismului, luării de mită și a corupției și pentru a nu furniza servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • administrarea continuă a participațiilor lor în fondul respectiv sau a oricărui cont aferent (incluzand răspunsuri la solicitările lor și efectuarea de tranzacții pentru ei) și permiterea consilierului lor de investiții, a dealerului și a personalului agenției noastre de transfer de a furniza servicii de management al contului (inclusiv posibilitatea de a vizualiza contul investitorului);
  • analize și cercetări interne care ne ajută să ne îmbunătățim serviciile oferite titularilor de cont și investitorilor și de a le oferi servicii mai bune;
  • testarea în timp real a sistemelor noastre, in mod exceptional, pentru rezolvarea problemelor interne cât mai curând posibil pentru a ne permite să furnizăm servicii la standarde înalte;
  • protecția datelor deținătorilor de conturi și ale investitorilor nostri; și
  • oferirea deținătorilor de cont și investitorilor a mai multor opțiuni sau informații despre produse și servicii care ar putea fi de interes pentru ei, cu consimțământul titularului de cont sau al investitorului (a se vedea "Comunicări de marketing" de mai jos).

  Noi justificăm prelucrarea datelor personale ale titularilor de cont și ale investitorilor in baza următoarelor temeiuri legale:

  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include furnizarea anumitor informații legale sau reglementate și servicii de înregistrare pe care le furnizăm prin telefon;
  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu titularii de cont și investitorii;
  • îndeplinirea unei obligatii de interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în vederea prevenirii fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Interesul legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că acesta nu primează in fața intereselor sau drepturilor unui titular de cont sau ale unui investitor și care presupune protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

   • Imbunătățirea și gestionarea serviciilor oferite deținătorilor de cont și investitorilor;
   • Respectarea cerințelor noastre de reglementare și îmbunătățirea performanței globale a Fondurilor;
   • Desfășurarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
   • Testarea live, după cum este descrisă mai sus, în scenarii în care sunt necesare date reale, în scopul legitim de a asigura rezistența sistemelor noastre și de a oferi servicii la standarde înalte;
   • Urmărirea eficacității trimiterilor prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către deținătorii de cont și investitori, în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru;
   • Obținerea de consultanță profesională (inclusiv juridică) și urmărirea și raportarea litigiilor în derulare care implică deținătorii de cont și investitorii, pentru a ne proteja afacerea și brandul.

  Dacă un titular de cont sau un investitor solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru Protecția Datelor.

  De asemenea, procesăm informații personale în cazul în care titularul de cont sau investitorul și-a dat consimțământul, cum ar fi în cazul anumitor comunicări de marketing și al utilizării informațiilor pentru a determina statutul unei persoane drept Persoană expusă politic in procesul de Cunoaștere a clienților. În cazul în care titularul de cont sau investitorul dorește să își retragă consimțământul, acesta trebuie să contacteze Responsabilul pentru protecția datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un titular de cont sau un investitor nu furnizează informațiile personale obligatorii (de exemplu, pentru a efectua controale in vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea furniza produsele și serviciile noastre în baza contractului cu ei sau nu vom putea să ne conformăm unei obligații legale. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele, determinate de nefurnizarea informatiilor, pentru titularul de cont sau investitor.

  Destinatarii informațiilor personale ale titularilor de cont și investitorilor

  Vom dezvălui informațiile personale ale titularilor de cont și ale investitorilor după cum urmează:

  • companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, astfel cum sunt detaliate in Anexa 1, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • terților care ne-au prezentat deținătorii de cont și investitorii, cum ar fi furnizorii de servicii financiare care oferă produse și servicii bancare, de trust și de custodie, în scopul procesării datelor în scopurile menționate mai sus, inclusiv acces prin intermediul portalului nostru;

  Informații despre directorii externi

  Colectăm următoarele informații de la directorii nostri externi (care includ semnatarii autorizați și alți ofițeri ai Fondurilor noastre):

  • Date de identificare, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
  • Identificarea fiscală, cum ar fi Numărul național de asigurare;
  • Date din pașaport;
  • Detalii financiare cum ar fi comisioanele plătite și detaliile contului bancar;
  • Comunicări, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice și scrisori.

  Cum folosim informațiile pe care le colectăm despre directorii externi

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre directorii externi pentru:

  • Gestionarea și îndeplinirea obligațiilor noastre din contractele încheiate cu directorii externi;
  • Respectarea oricăror obligații contractuale, legale sau de reglementare, inclusiv a proceselor noastre de deschidere cont;
  • Gestionarea afacerilor noastre și a altor scopuri legitime comerciale și altminteri, pentru a permite îndeplinirea îndatoririlor directorilor nostri externi.

  Noi justificăm prelucrarea informațiilor personale ale directorilor nostril externi in baza următoarele temeiuri juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre sau încheierea unui contract cu directorii nostril externi;
  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include anumite declaratii legale sau normative;
  • îndeplinirea unei obligatii de interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în vederea prevenirii fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că acesta nu excede interesele sau drepturile unui director extern care necesită protecția informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

   • Imbunătățirea și gestionarea serviciilor noastre;
   • Respectarea cerințelor noastre de reglementare;
   • imbunătățirea performanței globale a Fondurilor.

  Dacă un director extern solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru protecția datelor.

  În anumite circumstanțe, în cazul în care un director extern nu furnizează informațiile personale necesare (de exemplu, pentru a efectua controale în vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu vom fi capabili să respectăm o obligație legală. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru directorul extern.

  Destinatarii informatiilor personale ale directorilor externi

  Vom dezvălui informațiile personale ale directorilor externi după cum urmează:

  • companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, astfel cum sunt detaliate in Anexa 1, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa 2.

  Informațiile Contactelor comerciale

  Colectăm informații personale ale Contactelor noastre comerciale si ale potentialilor clienti, cum ar fi reprezentanți ai băncilor sau ai firmelor financiare, consilieri profesioniști și furnizori, inclusiv următoarele:

  • numele, titlul postului, profesia și datele de contact, inclusiv e-mail;
  • în cazul în care oferim acces on-line la conturi, autentificare și alte acreditări similare, precum și informații despre utilizarea acestor servicii de catre Contactele noastre comerciale si de catre potentialii clienti;
  • comunicarea cu contactele noastre de afaceri și clienții potențiali;
  • licența financiară, numărul dealerului și numele distribuitorului.

  Com folosim informatiile Contactelor comerciale

  Folosim informațiile personale de la contactele noastre de afaceri în următoarele scopuri:

  • să comunicăm despre serviciile pe care le oferim și furnizăm clienților sau investitorilor comuni pe care Contactele noastre comerciale ni i-au introdus;
  • să permitem Contactelor comerciale să utilizeze serviciile noastre on-line;
  • să transmitem comunicări de marketing despre serviciile și produsele noastre pe care le considerăm de interes pentru potentialii nostri clienti sau pentru Contactele noastre comerciale sau pentru clienții sau investitorii comuni pe care ni i-au prezentat;
  • să invităm Contactele noastre comerciale la evenimente;
  • pentru analize interne și de cercetare, pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile noastre;
  • să comunicăm despre bunurile și serviciile pe care le obținem de la furnizorii noștri.

  Noi justificăm procesul de prelucrare pe următoarele baze juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul contractelor încheiate cu alte companii;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că nu excede intereselor sau drepturilor unui Contact comercial care necesită protecția informațiilor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

   • Imbunătățirea și gestionarea serviciilor noastre;
   • Promovarea afacerii și a bradului noastre;
   • Îmbunătățirea performanței globale a Fondurilor;
   • Realizarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
   • Urmărirea eficacității trimiterii prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către Contactele comerciale în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru;
   • Adăugarea de informatii in sistemele de management al relațiilor cu clienții pentru a facilita relațiile în desfășurare și a crea noi oportunități pentru afacere.

  Dacă un Contact comercial sau un potential client necesită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul pentru protecția datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un Contact comercial nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre online), nu ne vom putea îndeplini obligațiile contractuale cu aceștia sau să nu le vom putea furniza produsele și serviciile in cauza. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru Contactul comercial.

  Destinatarii datelor Contactelor comerciale

  Putem divulga informațiile personale ale Contactelor comerciale sau ale potentialilor clienti ai companiei după cum urmează:

  • companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, astfel cum sunt detaliate in Anexa 1, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa 2.
 • Informațiile pe care le colectăm despre utilizatorii Website-urilor noastre și ai site-urilor de social media

  Colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul Website-ului nostru și al paginilor de web Franklin Templeton de pe site-urile de socializare precum Twitter și LinkedIn, inclusiv următoarele:

  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când introduc informații pe Website-ul nostru, cum ar fi atunci când trimit un mesaj "Contactați-ne" (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare);
  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când se abonează la buletine de știri, comunicate de presă sau alte periodice prin intermediul Website-ului nostru (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare, tipul investitorului și țara de reședință);
  • Informații pe care le oferă utilizatorii atunci când postează conținut pe site-urile de socializare;
  • Informații pe care utilizatorii le oferă in biografiile lor de pe platformele de social-media;
  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când răspund la un sondaj sau la o comunicare de marketing, cum ar fi opinia lor despre serviciile noastre și informații despre ei înșiși (cum ar fi categoria de vârstă, serviciile utilizate, de unde ne cunosc, opiniile lor despre serviciile noastre);
  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când se înregistrează pentru un cont on-line prin intermediul Website-urilor noastre (cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa, data nașterii, numerele unice de identificare (de exemplu, numărul de referință al clientului, codul numeric personal). Decizia de a furniza aceste date este optională. Cu toate acestea, dacă utilizatorul decide să nu furnizeze astfel de informații, este posibil să nu poată accesa anumite conținuturi sau caracteristici disponibile pe sau prin intermediul Website-ului nostru;
  • Informații colectate în jurnalele noastre web, cum ar fi informații despre dispozitive (de exemplu, marca și modelul dispozitivului, dimensiunile ecranului), numere unice de identificare (de exemplu adresa IP și ID-ul dispozitivului) și informații despre browser (de exemplu adresa URL, tipul de browser, paginile vizitate, data/ora de acces);
  • Informații captate de cookie-urile noastre (vedeți secțiunea "Module cookie, etichete și tehnologii similare" de mai jos);
  • Informații despre publicitate (cum ar fi dimensiunea/tipul anunțului, afișările anunțurilor, locația/formatul anunțului, datele despre interacțiunile cu anunțul);
  • Informații comportamentale (cum ar fi informații despre comportamentul sau presupusele arii de interes ale persoanelor, corelate acestora și care pot fi folosite pentru a crea un profil de utilizator); și
  • Informații pe care utilizatorii le furnizează în legătură cu cumpărarea de articole din magazinele de pe Website-urile noastre (cum ar fi numele, informațiile privind cardurile de plată, adresele de facturare și de livrare și detaliile achiziției).

  Website-urile și serviciile noastre on-line sunt adresate persoanelor care au cel puțin 18 ani. Serviciile noastre on-line nu sunt concepute pentru a fi utilizate de minori sub vârsta de 18 ani.

  În anumite situații, în cazul în care un utilizator al website-ului nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre on-line), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu le putem furniza produse și servicii. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizării informațiilor pentru utilizator.

  Cum folosim informațiile despre utilizatorii website-urilor și platformelor de social media

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm de la utilizatorii Website-urilor noastre și de la persoanele care accesează paginile web ale Franklin Templeton de pe platformele de social media pentru:

  • personalizarea experienței lor pe Website-ul nostru;
  • monitorizarea conținutului social media pentru a gestiona relațiile cu clienții noștri și pentru a promova afacerea și brandul nostru;
  • a trimite un link al continutului si al profilului unei terte părti către departamentul avizat, dacă există o interacțiune pe un site de social media cu un utilizator terț de social media, interactiune in baza careia ar trebui să reacționăm;
  • a furniza produse și servicii solicitate de utilizatorii website-ului;
  • a administra website-ul, a investiga orice plângere și a furniza servicii clienților;
  • a furniza utilizatorilor website-ului și persoanelor fizice care accesează paginile noastre web de pe site-urile de socializare, informații și oferte despre produse sau servicii care i-ar putea interesa (vezi secțiunea Comunicari de marketing de mai sus); și
  • a efectua analize statistice și ale tendințelor pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și performanța Website-ului nostru.

  Vă rugăm să găsiti mai jos informații despre datele culese prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.

  Noi justificăm procesul de prelucrare pe următoarele baze juridice:

  • consimțământul privind primirea comunicărilor noastre de marketing (consultați secțiunea Comunicări de marketing), acolo unde este cazul. În cazul în care o persoană dorește să își retragă consimțământul, va avea opțiunea de "Dezabonare" sau poate contacta Responsabilul pentru protecția datelor.
  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele noastre cu utilizatorii care cumpără bunuri și servicii din magazinul nostru on-line sau se înregistrează on-line pentru a primi serviciile noastre sau pentru a utiliza serviciile noastre on-line (în conformitate cu termenii și condițiile noastre de furnizare);
  • respectarea cerințelor legale sau de reglementare; și
  • urmărirea intereselor noastre legitime. Un interes legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că nu excede interesele sau drepturile unui utilizator al website-ului sau al platformelor de social media care necesită protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

   • Promovarea produselor, serviciilor și Fondurilor noastre prin intermediul Website-ului nostru și al altor comunicări;
   • Monitorizarea, investigarea și raportarea oricăror încercări de încălcare a securității Website-urilor noastre;
   • Îmbunătățirea performanței Website-ului nostru și a experienței utilizatorilor;
   • Îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu utilizatorii noștri;
   • Adminsitrarea afacerii și a mărcii noastre prin monitorizarea profilului nostru public și răspunsul prompt la reclamații;
   • Îmbunătățirea securității, performanței și experienței utilizatorilor Website-ului nostru;
   • Direcționarea marketingului personalizat către utilizatorii website-ului și platformelor de social media, în scopul legitim de promovare a afacerii și brandului nostru.

  Dacă un utilizator al website-ului sau o persoană care accesează paginile noastre web de pe site-urile de social media necesită informații suplimentare referitoare la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul pentru protecția datelor.

  Informațiile din sondaje: ocazional, am putea cere utilizatorilor să participe la un scurt sondaj care să ne ajute să facem alegeri inteligente in vederea găsirii de solutii de îmbunătățire a Website-ului nostru. Informațiile pe care utilizatorii le furnizează ca răspuns la astfel de sondaje nu vor fi identificate cu aceștia decât dacă își dau consimțământul.

  Destinatarii datelor despre utilizatorii website-urilor și platformelor de social media

  Putem divulga informațiile personale ale utilizatorilor website-urilor și platformelor de social media după cum urmează:

  • companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, astfel cum sunt detaliate in Anexa 1, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa 2.

  Link-uri externe

  Website-ul nostru poate conține link-uri către website-uri sau conținut redactat și controlat de terțe părti, asupra cărora nu avem control. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe pentru a vă familiariza cu practicile lor de confidențialitate și pentru a afla despre eventualele opțiuni pe care aceste companii vi le pot oferi cu privire la informațiile dvs. personale.

 • Un cookie este un fișier text mic care include un identificator unic care este trimis de un server web către browser-ul de pe calculatorul dumneavoastra, telefonul dumneavoastra mobil sau către orice alt dispozitiv conectat la internet atunci când vizitați un site on-line. Cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pe scară largă pentru a face website-urile să funcționeze eficient și pentru a colecta informații despre preferințele dumneavoastra on-line. Pentru simplificare, ne referim la toate aceste tehnologii ca "cookie-uri".

  Unele dintre paginile Website-ului nostru pot conține imagini electronice cunoscute sub numele de "beacon-uri web" (cunoscute și sub denumirea de gif-uri clare, etichete sau pixeli) care ne permit să numărăm utilizatorii care au vizitat paginile noastre. Beacon-urile web colectează numai informații limitate, de exemplu numărul unui cookie, ora și data unei vizualizări de pagină și o descriere a paginii pe care se află beacon web-ul. Putem de asemenea să avem beacon-uri web plasate de agenți de publicitate terță parte. Aceste beacon web-uri nu conțin informații care să vă poată identifica direct.

  Cum folosim cookie-urile?

  Folosim cookie-urile şi alte technologii de urmărire pentru a personaliza conţinutul şi mesajele publicitare, pentru a oferi soluţii de social media şi pentru a observa cum navighează vizitatorii noştri prin Website-urile noastre. Folosim aceste informaţii pentru a lua decizii despre modalităţile de îmbunătăţire a serviciilor pe care vi le oferim.

  Putem angaja terţe părţi, furnizori de servicii de urmărire şi de publicitate, precum cei enumeraţi mai jos, pentru a acţiona în numele nostru şi pentru a analiza modul dumneavoastră de utilizare a Website-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor. Aceste terţe părţi colectează şi ne distribuie informaţii referitoare la vizitele dumneavoastră pe Website-ul nostru şi, câteodată, corelând aceste informaţii cu altele (de exemplu adresa dumneavoastră IP), măsoară şi cercetează eficienţa mesajelor noastre de publicitate, monitorizează informaţiile referitoare la utilizarea paginilor, ne sprijină în direcţionarea recomandărilor şi mesajelor noastre publicitare şi monitorizează gradul de utilizare al recomandărilor şi al mesajelor noastre publicitare.

  Cookie-urile și tipurile de cookie-uri pe care le folosim

  Puteți găsi mai multe informații despre modulele cookie și tipurile de cookie-uri pe care le folosim pe website-ul nostru web în registrul cookie-urilor care pot fi găsite la adresa: www.franklintempletonglobal.com/privacy/cookie-register.

  Contactați Ofițerul nostru pentru Protecția Datelor la adresa menționată în Anexa 1 a prezentei Notificări, dacă doriți o copie a acestui registru sau dacă aveți întrebări specifice cu privire la modulele cookie care sunt instalate pe website-ul nostru.

  Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, publicitatea comportamentală și confidențialitatea on-line la www.allaboutcookies.org sau  www.youronlinechoices.com.

  Activarea şi dezactivarea modulelor cookie

  Puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi modulele cookie, vizitând centrul Cookie Preference. Aici puteţi selecta ce categorii de module cookie doriţi să acceptaţi..

  background: #005598 !important; border: 2px solid #005598 !important; font-family: Trade Gothic W01 Cn_18, Arial Narrow, Arial, sans-serif; padding: 6px 24px !important; border-radius: 3px !important; font-size: 16px; font-size: 1rem; line-height: 1.375;text-transform: uppercase; white-space: nowrap; font-weight: 400; text-align: center; margin-bottom: 16px !important; color: #fff !important;

ANEXA 1: COMPANIILE SI FONDURILE GRUPULUI FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton și toate companiile grupului său au acces la informații despre persoanele care fac obiectul prezentei notificări. Cu toate acestea, numai controlorii de date corespunzători au acces la datele relevante ale investitorilor. Fondurile Franklin Templeton și companiile lor de administrare acționează în calitate de controlor comun

Mai jos sunt mentionate cele mai impactate companii din grupul de fonduri si fonduri Pentru lista completa, va rugam sa accesati franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

Cum să ne contactați

Dacă o persoană dorește să-și exercite drepturile individuale sau să adreseze orice întrebări, preocupări sau plângeri referitoare la această notificare sau la practicile noastre privind confidențialitatea, ei ne pot contacta la adresa relevantă pentru țara lor, enumerată mai jos. Persoana fizică ar trebui să adreseze plicul către: "Agentul FAO pentru protecția datelor”.

Alternativ, Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat direct la: Franklin Templeton International Services S.à r.l. rue Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, Email: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Companiile din grupul Franklin Templeton

AUSTRIA:

Franklin Templeton Austria GmbH

Universitätsring 10, 4th Floor

1010 Wien, Austria

BELGIA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch

28 avenue Marnix

1000 Bruxelles, Belgia

FRANTA:

Franklin Templeton France SA

20 Rue de la Paix

75002 Paris, Franta

GERMANIA:

Franklin Templeton Investment Services GmbH

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstr. 16

D-60325 Frankfurt am Main. Germania

ITALIA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch

C.so Italia, n.1

20122 Milano, Italia

LUXEMBURG:

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF)

Franklin Templeton Sharia Funds (FTSF)

Franklin Templeton Specialized Investment Funds (FTSIF)

Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF)

Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIIB SCSP

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

OLANDA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Netherlands Branch

World Trade Center Amsterdam

H-toren, 5e verdieping Zuidplein 36

1077 XV Amsterdam, Olanda

POLONIA:

Templeton Asset Management (Poland)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.  (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rondo ONZ 1, 29th Floor

00-124 Warsawa, Poland

REGATUL UNIT:

Franklin Templeton Investment Management Limited

Franklin Templeton Global Investors Limited

Franklin Templeton Fund Management Limited

Franklin Templeton Funds (OEIC)

Franklin Templeton Targeted Strategies Fund ICVC

Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT)

Cannon Place, 78 Cannon Street

London EC4N 6HL, Regatul Unit

REPUBLICA IRLANDA:

Franklin Floating Rate Fund Plc (FFRF)

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FTEMDOF)

JPMorgan House

International Financial Services Centre

Dublin 1, Republica Irlanda

Franklin Liberty Shares ICAV (Irish ETF)

78 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2,  Republica Irlanda

ROMÂNIA:

Franklin Templeton Investment Management Ltd UK

Fondul Proprietatea

Premium Point

78-80 Buzesti, 8th floor,

District 1,  Bucuresti, România

SLOVACIA:

Franklin Templeton Slovakia, s.r.o.

Regus Business Centre, Karadzicova 8/A

821 08 Bratislava, Slovacia

SPANIA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Spanish Branch

Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta 28006 Madrid, Spainia

STATELE UNITE ALE AMERICII: 

Templeton Growth Fund (TGF) Inc – Fund

P.O. Box 33030

St. Petersburg Florida 33733-8030, Statele Unite Ale Americii

Franklin Templeton Private Real Estate Fund, L.P (Series B/C)

Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIB, L.P.

Corporation Trust Center, 1

209 Orange Street, County of New Castle

Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite Ale Americii

SUEDIA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Swedish Branch

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Suedia

UNGARIA:

Franklin Templeton Magyarország Kft.

Sas utca 10-12

1051 Budapest, Ungaria

ANEXA 2: PARTI TERȚE ȘI ALTE CATEGORII DE DESTINATARI

Detinatori de conturi si InvestitoriContacte de afaceri și potențial clientDirectori ExterniUtilizatori de site-uri web si retele media de socializare
 • Administratori
 • Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri 
 • Agentii de transfer
 • Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere
 • Autoritati fiscale
 • Autoritati de reglementare
 • Autoritățile de poliție si paza
 • Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații
 • Curieri
 • Custozi
 • Furnizori de aplicații bancare
 • Furnizori de management al evenimentelor
 • Furnizori de servicii financiare
 • Furnizorii de servicii IT
 • Furnizorii de servicii de tiparire
 • Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala
 • Furnizori de soluții bazate pe cloud
 • Instanțe
 • Managerii de Investiţii
 • Părți reprezentând un titular de cont sau un investitor
 • Administratori
 • Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri 
 • Agentii de transfer
 • Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere
 • Autoritati fiscale
 • Autoritati de reglementare
 • Autoritățile de poliție si paza
 • Brokeri
 • Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații
 • Curieri
 • Custozi
 • Platforme bancare
 • Administratori de baze de date de contacte de afaceri
 • Furnizori de management al evenimentelor
 • Furnizorii de servicii IT
 • Furnizorii de servicii de tiparire
 • Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala
 • Furnizori de soluții bazate pe cloud
 • Instanțe
 • Platforme de tranzactionare
 • Servicii de management a activelor
 • Administratori
 • Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri
 • Agentii de transfer
 • Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere
 • Autoritati fiscale
 • Autoritati de reglementare
 • Autoritățile de poliție si paza
 • Brokeri
 • Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații
 • Curieri
 • Custozi
 • Furnizori de management al evenimentelor
 • Furnizorii de servicii IT
 • Furnizori de servicii referitore la statele de salarii
 • Furnizorii de servicii de tiparire
 • Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala
 • Furnizori de soluții bazate pe cloud
 • Instanțe
 • Platforme de tranzactionare
 • Platforme bancare
 • Servicii de management a activelor
 • Administratori de baze de date de contacte de afaceri
 • Cookie-uri social media
 • Furnizori de sisteme de procesare

Ce fac aceste părți terțe

Administratori - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau client institutional pentru a deservi sau a mentine conturile

Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a deservi sau întreține baze de date de contact de afaceri și informații de procesare a sistemelor de cont, cum ar fi sistemele furnizorilor care lucreaza la website.

Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a furniza servicii de arhivare și stocare a documentelor.

Agentii de transfer - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

Autorități fiscale - Autorități competente, dacă este cazul sau cerute de lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

Autorități de reglementare - Autoritățile competente, dacă este necesar sau solicitate prin lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

Autoritățile de poliție si de paza - Autorități competente în cazul în care acest lucru este necesar sau solicitat de lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

Brokeri - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a mentine conturi.

Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații - Terți care oferă servicii societăților din grupul Franklin Templeton cum ar fi consilierii profesioniști (de exemplu, auditori și avocați).

Curieri - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a furniza servicii de curierat.

Custozi – Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

Furnizori de aplicații bancare - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea investiției lor, în special pentru sistemele bancare.

Furnizori de management al evenimentelor - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru planificarea, organizarea și facilitarea evenimentelor.

Furnizori de servicii financiare - Părți terțe care au introdus titulari de conturi sau investitori în FT. Acești furnizori de servicii oferă servicii bancare, fidejusiune și produse și servicii de custodie pentru a procesa datele, inclusiv accesul prin portalul nostru.

Furnizori de media sociale - Furnizori de servicii sociale care susțin pagini web ale lui Franklin Templeton, cum ar fi Twitter și LinkedIn.

Furnizorii de servicii de tiparire - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea lor de investiții, în special pentru servicii de tipărire.

Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala - Terțe părți care administrează sisteme relevante pentru efectuarea tranzacțiilor pentru titularii de cont, investitori sau clienți instituționali

Furnizorii de sisteme informatice - Terți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea lor de investiții, în special pentru sistemele informatice.

Furnizori de sisteme de procesare a contului - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a deservi sau întreține baze de date de contact de afaceri și pentru a prelucra informații de sistem, cum ar fi sistemele furnizoare care susțin Wevsite-ul nostru.

Furnizori de soluții bazate pe cloud - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau se referă la administrația lor de investiții, în special pentru sistemele informatice. Aceasta include, de asemenea, soluții bazate pe cloud, cum ar fi serviciile de traducere și soluțiile de training.

Instanțe - Tribunale competente carora ne adresam in conditiile legii sau în cazul în care considerăm că este necesar.

Manageri de investitii – Terțe părți care lucreaza în numele FT sau in nunele titularului de cont sau al investitorului pentru a deservi sau mentine conturi

Părțile care reprezintă un titular de cont sau un investitor - Părți terțe reprezentând un investitor, de ex. ca răspuns la un demers legal.

Furnizori de servicii referitoare la statele de salarii - terțe părți care prestează servicii în numele FT, în beneficiul directorilor externi.

Platforme bancare - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clienti institutionali care furnizează servicii de administrare, transfer sau management a activelor.

Platforme de tranzactionare - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

Servicii de management a activelor - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clienti institutionali care furnizează servicii de administrare, transfer sau management a activelor.